حادثه آفرینی جز خدا در زندگی انسان نیست


حادثه آفرینی جز خدا در زندگی انسان نیست


/ کليپ حادثه آفرینی جز خدا در زندگی انسان نیست
حادثه آفرینی جز خدا در زندگی انسان نیست
• زمان : 22:29
سخنرانی استاد مهندس مهدی طیّب پیرامون مباحث عرفانی، باب توحید عرفانی

يکشنبه، 8
70 out of 100 based on 35 user ratings 360 reviews