آيه 158 سوره صافات چيست؟


آيه 158 سوره صافات چيست؟
    آيه 158 سوره صافات چيست؟

پاسخ :


آيه 16 سوره فصلت چيست؟

1:آيه 17 سوره فصلت چيست؟

آیه 158 سوره صافات:

"وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ"

این آیه در حزب سه جز بیست و سه قراون مجید برنامه دارد.
سوره صافات، سوره سی و هفتم قراون کریم می باشد.


آيه 18 سوره فصلت چيست؟
این سوره مکی هست و 182 آیه دارد.


آيه 19 سوره فصلت چيست؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


آيه 20 سوره فصلت چيست؟

2:آيه 21 سوره فصلت چيست؟

ترجمه الهی قمشه ای آیه 158 سوره صافات:

"و (فاسدتر از این عقیده اونکه) بین خدا و جنّ نسبت و خویشی بربرنامه کردند در صورتی که جنّیان می‌دانند که (این عقاید وهم و خرافات هست و به محشر برای کیفر) احضار خواهند شد."

این آیه در حزب سه جز بیست و سه قراون مجید برنامه دارد.
سوره صافات، سوره سی و هفتم قراون کریم می باشد.


آيه 22 سوره فصلت چيست؟
این سوره مکی هست و 182 آیه دارد.


آيه 23 سوره فصلت چيست؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.

3:ترجمه عبدالله یوسف علی آیه 158 سوره صافات:

"nd they have invented a blood-relationship between im and the Jinns: but the Jinns know (quite well) that they have indeed to appear (before his Judgment-Seat)!"پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


60 out of 100 based on 55 user ratings 80 reviews