ارزیابی اقتصادی ساخت تجهیزات و قطعات در شرکت سهامی پتروشیمی آبادان


ارزیابی اقتصادی ساخت تجهیزات و قطعات در شرکت سهامی پتروشیمی آبادان
در شرکتهای تولیدی مهمترین عاملی که بقای شرکت و تداوم را میسر می‌سازد سود حاصل از محصولات اون می‌باشد.


تبیین عوامل مهم ارزشی و آموزشی در مدیریت منابع انسانی تعمیر و نگهداری هواپیما
یکی از شرایط تعیین نماينده افزایش سود حاصل، هزینه‌های جاری شرکت هست .


به کارگیری تکنولوژی گروهی در صنعت فورج
به عبارت دیگر اگر از هزینه‌های جاری بتوانیم به هر عنوانی بکاهیم سود افزایش یافته و سهام اون شرکت در بازارهای بورس اعتبار خاصی پیدا خواهد کرد.


رتبه بندی صنایع ایران براساس شاخص های منتخب اقتصادی از روش ‏‎AHP‎‏
در صنایع نفت مهمترین عامل هزینه جاری، خرید قطعات یدکی و تجهیزات از خارج کشور می‌باشد.


حل مساله زمانبندی تولید کار کارگاهی با استفاده از یک الگوریتم تلفیقی کارا
که ارزبری زیادی را طلب می‌کند.


طراحی مدلی برای مسائل جانمایی تسهیلات در سیستم های تولید سلولی
از طرحهای آینده مدیریان شرکت نفت ساخت قطعات در داخل کشور می‌باشد.


مسیریابی وسیله نقلیه در یک شرکت توزیع گاز مایع با استفاده از بهینه یابی کلونی مورچگان
این هدف باعث کاهش هزینه جاری شرکت می‌گردد.


طراحی الگوی ارزیابی و انتخاب پروژه های تحقیق و توسعه در بخش دفاعی کشور
لذا در این پروژه سعی شده هست که هدف فوق را از جنبه‌های علمی-کاربردی نگریسته و طرح را با هستفاده از شاخصهای اقتصادی مهندسی ارزیابی اقتصادی نمایم.


بررسی و تحلیل نارسایی های نظام ارزیابی عملکرد شرکت صنایع آذرآب و طراحی نظام جدید
به همین دلیل ابتدا در این تحقیق مجتمع پتروشیمی آبادان بعنوان بنیانگذار طرح فوق انتخاب کرده که با اجرای ساخت قطعات در داخل کشور سود زیادی نصیب این شرکت گردیده هست و این روند را به تمام واحدهای نفت گسترش و توسعه داده هست .

هدفهای مهمی را که این پروژه با هستفاده از شاخصهای اقتصادی مهندسی به اون دست خواهد یافت بشرح زیر هست : -1خارج نشدن ارز از داخل کشور -2بالا بردن تواناییهای صنعتی نظیر قالب‌سازی، تراشکاری، و جوشکاری و...

-3بالا بردن سطح علمی متخصصین داخلی کشود.

-4رفع بیکاری در جامعه -5فعال نمودن صنایع پایین دستی -6استفاده از سود حاصل از طرح فوق در آینده در این تحقیق با شاخصهای اقتصادی مهندسی توانسته‌ایم مواردی را که ساخت به نفع بوده و ساخت بعضی از اونها به نفع نمی‌باشد را مشخص نماییم.

از اونجائیکه شناخت کافی و کاملی از این طرح را داشته‌ام می‌توانم بگویم که براحتی توانسته‌ام به اونچه لازمه تحقیق فوق باشد را انجام داده و مسیر قابل قبولی را به اجرا در آورم.
70 out of 100 based on 25 user ratings 1200 reviews