طراحی و شبیه‌سازی سیستم کنترل وضعیت ماهواره با استفاده از بایاس اندازه حرکت زاویه‌ای


طراحی و شبیه‌سازی سیستم کنترل وضعیت ماهواره با استفاده از بایاس اندازه حرکت زاویه‌ای
در این رساله ، طراحی سیستم کنترل وضعیت یک ماهواره با هستفاده از بایاس اندازه حرکت زاویه‌ای چنان صورت می پذیرد که همواره یک نقطه از پیکره ماهواره رو به سمت مرکز زمین باشد.


طراحی بهینه شکل ورق استاتور موتور قطب چاکدار با استفاده از روش المان محدود‏‎FEM‎‏
در این راستا از عملگر چرخ مومنتم و گشتاور دهنده‌های مغناطیسی برای ایجاد اندازه حرکت زاویه‌ای و کنترل اون هستفاده شده هست .


رشد نانوتیوب های کربنی به روش ‏‎PECVD‎‏ و بررسی رفتار الکتریکی آنها


شبیه سازی سیستم پخش بار الکتریکی در یک وسیله پرنده


67 out of 100 based on 22 user ratings 1047 reviews

کاربرد تئوری های کنترل مقاوم در طراحی اتوپایلوت موشک
طراحی یک جمع کننده کامل 8بیتی با استفاده از تکنیکهای مختلف به منظور بهینه سازی توان مصرفی و افزایش سرعت
انتقال سیگنالهای تلویزیونی دیجیتال در سیستم کابلی
طراحی کنترل مقاوم برای موتورهای سنکرون با استفاده از روش آشفتگی تکین
طراحی و ساخت منبع تغذیه ‏‎DC-DC‎‏ برای تقویت کننده های قابل حمل
تحلیل پایداری تام سیستم های غیرخطی نامعین توصیف شده توسط مدل فازی تاکاگی - سوگنو
کنترل فیدبک کمی در سیستمهای چند متغیره به کمک دو حلقه فیدبک
طراحی ‏‎VLSI‎‏یک آشکارساز ویتربی با استفاده از ساختار ضربانی و روش‏‎Trace Back‎‏
طراحی و پیاده سازی سیستم کنترل مستقیم گشتاور برای موتور القایی
طراحی فیلتر های غیرخطی برای تخمین ‏‎H2/H‎‏ ترکیبی
طراحی و پیاده سازی سخت افزار سیستم تصویربرداری دیجیتال برای دستگاه های ‏‎X-Ray‎‏ موجود در دندانپزشکی
Has anyone published a detailed comparison between different in-memory RDBMSs?
Need Database [closed]
Macros On Toolbar - Office 2000
Vehicle Make/Model and Parts Database [duplicate]
Hidden Features of PostgreSQL [closed]
Jeopardy questions in Excel or other database format?
Best practices for storing postal addresses in a database (RDBMS)?
How to get the ROWID from a Progress database
What is a good automated data import method for SQL Server?
How To Install ADOCE In a Jornada 720(HPC 2000)
*