تفسیر ماثور و بررسی تطور آن با تکیه بر تفاسیر اثری شیعه


تفسیر ماثور و بررسی تطور آن با تکیه بر تفاسیر اثری شیعه
تفسیر ماثور تفسیری هست که پايه اون بر روایات و احادیث پایه‌گذاری گردیده هست در این نوع از تفسیر آیات قراون کریم بوسیله روایات و احادیث وارده مورد تفسیر برنامه می‌گیرد این روش تفسیری دارای موافقین و مخالفینی هست که هریک برای آراء خود دلایل و براهینی ارائه می‌نمایند.


فرهنگ انفاق در قرآن باتاکید بر جنبه های اخلاقی
در بیان تطور تفسیر ماثور، می‌توان فرمود که تا عصر حاضر سه مرحله را پشت سر گذاشته هست مرحله اول عصر رسول اکرم (ص ) ، مرحله دوم عصر ائمه(ع) ، مرحله سوم عصر غیبت حضرت ولی‌عصر(عج).


پژوهشی پیرامون سبک تصریفی بیان قرآن کریم
اهلیت و شایستگی ائمه(ع) به عنوان ویژگی منحصربه فرد تفسیر ماثور شیعه روشن و غیرقابل انکار روشن و محرز هست .


ربای قرضی و معاوضی با بررسی نقش کاهش ارزش پول(از دیدگاه فقهی)
که این مطلب با هستناد به بسیاری از آیات قراونی و احادیث فریقین(شیعه و سنی) قابل اثبات هست .


رهیافت تحلیلی به مساله انتظار بشر از دین و طبقه بندی پاسخها
تفاسیر اثری مهم شیعه عبارتند از: تفسیر علی‌بن ابراهیم قمی، تفسیر نورالثقلین، تفسیر البرهان سید هاشم‌بحرانی و تفسیرعیاشی.


اثبات ذات و تبیین وحدت و علم باری تعالی: بررسی و ریشه یابی در دیدگاه ابن سینا


امر به معروف و نهی از منکر در علم کلام و آثار و نتایج آن از دیدگاه قرآن و نهج البلاغه


53 out of 100 based on 38 user ratings 763 reviews